Politica de retur

RIBBON INVEST MARKET SRL va �ntreprinde toate ac?iunile necesare pentru a se asigura c? tu e?ti mul?umit? de produsele comandate. Cu toate acestea, Consumatorul are dreptul de a denun?a unilateral contractul la distan?? cu invocarea unui motiv intemeiat, �n termen de 14 zile calendaristice de la primirea produsului sau �n cazul prestarilor de servicii, de la incheierea contractului.

Produsele se pot returna doar daca nu corespund comenzii plasate. Pentru produsele cu defect se vor prezenta fotografii care vor demonstra defectul chiar inainte de returnarea produselor. Dupa o analiza corecta, cererea de retur poate fi aprobata sau respinsa.

Produsele se pot schimba daca nu corespund comenzii plasate sau daca masura este nepotrivita. In cazul in care clientul se razgandeste in privinta comenzii, produsul poate fi schimbat si nu returnat.

Singurele costuri care pot cadea in sarcina consumatorului sunt cheltuielile directe de returnare a produselor� conf. O.G. 34/2014 , pentru persoanele fizice ce achizitioneaza produse din siteuri, folosind tehnicile de comunicare la distanta, aplicandu-se definitiile cuprinse in O.G. 34/2014.

Astfel, cheltuielile de expediere sau re-expediere a unui retur sau schimb de produs vor fi suportate de c?tre client.

Aten?ie! Conform OUG 130/2000 art. 10 lit. c)- produsele personalizate, realizate la comand? dup? specifica?ii dvs. nu se pot returna!

Procedura de Returnare

�n cazul �n care dore?ti s? returnezi/schimbi un produs trebuie s? ne comunici explicit aceast? inten?ie, �n termen de 14 zile de la recep?ia produsului, prin telefon/wstpp la num?rul: 0744 141 39

Dup? analizarea solicit?rii tale, �?i vom confirma detaliile solu?ion?rii returului.

Motive ?i Condi?ii de Returnare

Dac? coletul este sever deteriorat, produsele au fost livrate gre?it, produsele au defecte de fabrica?ie, m?rimea nu corespunde�, pute?i solicita un retur sau schimb de produs. V? rug?m s? respecta?i urmatoarele condi?ii de returnare a produselor:

-Produsele trebuie s? fie nefolosite, nepurtate ?i nedeteriorate, f?r? urme de uzur?;

-Produsele trebuie returnate �n ambalajul original, cu sigiliul ?i etichetele intacte;

-Produsele se pot returna doar prin curier, RIBBON INVEST MARKET SRL nu ridic? colete transmise prin Po?ta Rom�n? sau alte oficii po?tale;

-Nu sunt acceptate coletele transmise cu plata ramburs;

-Nu sunt acceptate coletele al c?ror expeditor nu poate fi identificat;

-Nu sunt acceptate colete de retur, daca nu a?i �n?tiin?at RIBBON INVEST MARKET SRL de inten?ia de retur, �n termenul de 14 zile de la recep?ia produselor, termen stabilit prin lege;

-Nu se pot returna produsele personalizate cf.specifica?iilor dvs., deoarece sunt produse unicat;

-Nu se pot returna produse achizi?ionate �n baza unei promo?ii sau reduceri;

�n eventualitatea �n care produsele au fost livrate gre?it sau prezint? defecte de fabrica?ie, RIBBON TEXTIL LINE SRL �?i asum? r?spunderea achit?rii taxelor de transport aferente unui retur sau schimb de produs.

Restituirea Contravalorii Produselor

�n cazul solutionarii unui retur, restituirea banilor se va face doar dup? �ndeplinirea condi?iilor de mai sus, iar produsele au ajuns �n fabric? ?i au fost verificate. Dup? recep?ionarea ?i verificarea lor, RIBBON INVEST MARKET SRL va restitui banii dvs. �n termen de maxim 10 zile lucr?toare ?i ve?i fi anun?at/? c�nd se va efectua plata.

V? rug?m ave?i �n vedere faptul c? RIBBON INVEST MARKET SRL nu va returna sumele aferente taxelor de livrare, comisioanele bancare, diferen?ele de curs valutar �n cazul pl??ilor �n valut? sau alte taxe, ci doar contravaloarea produselor.

Banii vor fi returna?i exclusiv prin card sau banc?, nu sunt operate pl??i �n numerar. De asemenea, �n termenul de 10 zile lucr?toare nu este inclus? perioada de procesare a tranzac?iei, care difer? �n func?ie de furnizorul dvs. de servicii bancare.

Raspundem la orice intrebare

Logheaza-te

Megamenu

Cosul tau

There are no more items in your cart